Kulturförening

Föreningen Aftonstjärnan bildades 1892 av några unga varvsarbetare i en vedbod på Bonnabacken på Lindholmen, som en fristående nykterhetsklubb. Föreningen bygde sig ett eget föreningshus på nuvarande plats. Dagens hus upfördes efter en brand och stod färdigt 1903. Idag bedriver föreningen verksamheten på Aftonstjärnan och förvaltar huset.

Föreningen syfte och ändamål är:

  • Att vara en demokratisk mötesplats för aktiviteter av olika slag.
  • Att främja en mångsidig verksamhet i Aftonstjärnans lokaler, både genom arrangemang i egen regi samt genom att upplåta lokalerna till andra föreningar, kultur- och nöjesverksamheter samt privatpersoner.
  • Att utgöra en mötesplats för föreningens medlemmar, genom att främja medlemmarnas delaktighet och engagemang.
  • Att förvalta fastigheten och ansvara för husets underhåll och drift.

Styrelse

Ordförande: Erik  Jagre

Ledamöter:
Leif Berg
Elin Engström
Dan Gorga
Kjell Hellander
Jonas Häggson
David Löfberg
Leo Möller
Emma-Kara Nilsson
Roland Österberg

Bli medlem i föreningen

Vill du bli medlem i Aftonstjärnans Kulturförening? Anmäl dig via formuläret som du når genom knappen nedan.

Medlemsavgift 150 kr/år.