Verksamhet

Aftonstjärnan befinner sig i ett av Hisingens mest dynamiska områden – Lindholmen. Husets första teaterverksamhet startade redan 1893. Idag bedrivs verksamheten av kulturföreningen Aftonstjärnan. I huset arrangeras bio, teater och musikevenemang.

På vår vackra scen samsas professionella artister, amatörer, skolor och festivaler. Vid sidan av scenen, i resten av huset bedrivs bland annat en barnverksamhet som innefattar skapande och utforskande av olika uttryck såsom film, teater och skrivande. Här möts också äldre medlemma, boende i området, i olika kamratföreningar, bostadsrättsföreningar, berättarkaféer och andra arrangemang.

Vi erbjuder en scen för nya oetablerade aktörer och en mötesplats för föreningar, skolor och andra aktörer med begränsade resurser. Här skapas förutsättningar för möten över generationsgränser och mellan debutanter och professionella aktörer.

Teater

Vårt teaterprogram visar på bred representation och rymmer olika genrer. Här spelas såväl egna produktioner som gästspel. Etablerade aktörer, såsom Carl-Einar Häckner och Improverket, lockar den breda göteborgspubliken till Aftonstjärnan. Genom att även främja artister och konstnärer i Göteborg som inte har en egen scen och som har begränsad ekonomi, vill vi bidra till nyskapande och ett kompromisslöst konstnärskap. Genom dem hoppas vi att även nya målgrupper hittar till Aftonstjärnan

Bio

Föreningens biograf är Göteborgs äldsta biograf som fortfarande visar film. Sedan 2013 är Aftonstjärnan utrustad med en modern digital projektor. Visningarna sköts av egna utbildade biomaskinister tillsammans med övrig biopersonal, allt på ideell basis.

Filmverksamheten är en avdelning av Folkets Bio Göteborg, bioprogrammet sätts av programansvariga från Aftonstjärnan och blir därmed unikt för vår biograf.

Läs mer på Bio Aftonstjärnans hemsida.

Musik

Vi arrangerar regelbundet Musikaftnar på Aftonstjärnan. I kaféet på nedervåningen bjuds det i intimt publikformat på artistframträdanden under kvällen.

Barnverksamhet

Vi erbjuder regelbundet rörelsebaserad scenkonst för barn på Aftonstjärnan. Barnteater spelas bland annat under påsk- höst- och julloven.

Genom Lilla Aftonstjärnan utforskar vi tillsammans med barnen vägar till att göra teater.  I vår kursverksamhet får barnen möta professionella aktörer inom olika inriktningar som kropp, röst, ljus och ljud. Terminen avslutas med ett uppspel på teatern.

En gång i månaden visas barnfilm på Aftonstjärnan. I samband med biovisningen arrangeras barnverkstäder där aktiva konstnärer bjuds in och tillsammans med barnen ägnar sig åt att spela in filmer, lösa teknikuppgifter, tillverka dockor för att spela dockteater, måla osv.

Föreningsverksamhet

En viktig del av vår verksamhet är att  främja föreningslivet på Lindholmen. Det ta gör vi bl.a. genom att arrangera Lindholmens kulturdag och genom att upplåta våra lokaler till Kamratföreningen Lindholmsflickorna  och Gamla Lindholmspojkar, samt andra föreningar i området .