Om huset

Föreningen Aftonstjärnan bildades 1892 och man uppförde strax därefte ett eget föreningshus på nuvarande plats. Huset var i ett plan och rymde i stort en enda samlingslokal.

I juni 1902 brann föreningshuset ner till grunden. Men redan i augusti var man igång med att bygga ett nytt hus och 1 mars 1903 var huset färdigt. Huset rymde den nuvarande scenen, byggd som en tittskåpsscen. 1992 breddades scenen i samband med den stora renoveringen och 2006 fick den sin nuvarande utformning med ett nybyggt proscenium.

1910, först av alla hus på Lindholmen, drogs elektricitet in i fastigheten, vilket naturligtvis firades med stor fest. 1915 var det dags för nästa stora begivenhet, då införskaffades en filmprojektor och en filmduk och regelbundna filmvisningar kunde inledas med pianoackompanjemang.

Aftonstjärnan räddas och kulturminnesmärks

I alla år var Carl Lalli Andersson föreningens ordförande, men i början av 1940-talet började han och de andra delägarna tröttna och Aftonstjärnan såldes till en privatperson som började tillverka karameller i lokalerna och så småningom kom även andra entreprenörer in i huset t.ex. smörgåstillverkaren Snitten och ett plåtslageri. I slutändan gick karamellfabriken i konkurs och fastigheten förföll allt mer och i mitten av 1980-talet var den närmast rivningsfärdig.

Men i den vevan mobiliserades krafter för att rädda Aftonstjärnan och Göteborgs kommunala Bostadsbolag, som nu var ägare, ställde sig välvilliga till projektet och 1988 kunde ett hårt och arbetskrävande upprustningsarbete påbörjas. Till en början var det i huvudsak ideella krafter som utförde arbetet men efterhand kunde, med stöd av Boverket och kommunen, yrkesfolk anställas. 1994 återinvigdes biografen, efter ett uppehåll på 40 år och huset blev då också kulturminnesmärkt av länsstyrelsen.

Nyårsaftonen 1996 återinvigdes scenen med föreställningen Under Aftonstjärnan. Kent Andersson hade skrivit texter om händelser från sin barn- och ungdomstid på Lindholmen och Aftonstjärnan och spelade dessutom huvudrollen på scen. Föreställningen spelades 113 gånger för fullsatta hus.

Huset tillgänglighetsanpassas

På 2000-talet aktualiserades frågan om tillgänglighet. Med stöd av originalritningen från 1902, där man hade tänkt sig en inglasning av gården, togs ett förslag fram som beaktade tillgänglighetsfrågorna. Via ramp och hiss är nu huset tillgängligt för alla, nya toaletter har byggts inkl. en som är handikappanpassad, allt under ett glastak.