Stina Wollter – Konst, kropp och motstånd, föreläsning och musik som fångar upp livet